Realizacje

 • obsługa geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w m.Smolec, gmina Kąty Wrocławskie

Zleceniodawca:  WINSAN sp.j. 

 • obsługa geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w m.Bogdaszowice, gmina Kąty Wrocławskie

Zleceniodawca:  WINSAN sp.j. 

 • mapa do celów projektowych dla zadania polegającego na budowie zespołu szkolno-przedszkolnego w obrębie Wysoka, gmina Kobierzyce 

Zleceniodawca:  Biuro Architektoniczne  METROPOLIS 

 • mapa do celów projektowych dla zadania polegającego na budowie stacji paliw z pełną infrastrukturą techniczną w obrębie Kąty Wrocławskie 

Zleceniodawca:  Architektoniczne  Studio Projektowe KWADRAT

 • mapa do celów projektowych dla zadania polegającego na budowie osiedla szeregówek w obrębie Widawa, miasto Wrocław

Zleceniodawca:  Q78 Biuro Architektoniczne         

 • mapa do celów projektowych dla zadania polegającego na przebudowie linii energetycznej w miejscowości Krępice oraz Szczepanów gmina Środa Śląska

Zleceniodawca:  Elektro-Studio

 • obsługa geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w m.Wysoka, gmina Kąty Wrocławskie

Zleceniodawca:  ZUG Kazimierz Fijał 

 • obsługa budowy przyłącza teletechnicznego do punktu Krajowego Systemu Poboru Opłat na autostradzia A4

Zleceniodawca:  Nordovia Sp.z o.o.

          

 • mapa do celów projektowych dla zadania polegającego na przebudowie infrastruktury technicznej w obrębie miasta Wrocław

Zleceniodawca:  JK-Projekt Kajetan Jakszycki

 • wykonanie pomiaru oraz obliczenie mas ziemnych budowy lini kolejowej E59, szlak Oborniki Śląskie - Skokowa

Zleceniodawca:  Berger Bau Polska Sp.z o.o. 

     

 • mapa do celów projektowych

Zleceniodawca:  Autorskie Studio Architektury ASA Sp.z o.o.

 • obsługa geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej  Romnów - Skałka, gmina Kąty Wrocławskie

Zleceniodawca:  WINSAN sp.j. 

 • obsługa geodezyjna budowy estakad przenośników taśmowych na obiekcie Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w miejscowości Sobótka

Zleceniodawca:  Przedsiebiorstwo budowlano-projektowe KLIMAS

Zleceniodawca:  Z.R.B  FILIPOWICZ

Zleceniodawca:  VIBRO-ECO-TECH sp.z o.o.

Realizacja     Realizacja     Realizacja

 • mapa do celów projektowych dla zadania polegającego na przebudowie infrastruktury technicznej w obrębie Brochów, miasto Wrocław.

Zleceniodawca:  Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych BIUP sp.z o.o. 

 • mapa do celów projektowych dla zadania polegającego na przebudowie infrastruktury technicznej w obrębie Biskupice Podgórne, gmina Kobierzyce .

Zleceniodawca:  CTD Civil Transport Designers s.c.

 • obsługa geodezyjna przebudowy obiektu mostowego na drodze powiatowej nr 2075d w m. Mietków

Zleceniodawca:  INTOP Szczecin sp.z o.o.

 • obsługa geodezyjna budowy osiedli domów jednorodzinnych
 • obsługa geodezyjna budowy budynków wielorodzinnych
 • obsługa geodezyjna budów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
 • podziały nieruchomości i okazania granic działek
 • projekt wykonawczy hotelu Etap we Wrocławiu