Zdjęcia z realizacji

Realizacja 1
Realizacja 2

Usługi projektowe

Przygotowanie dokumentacji projektowej branży architektoniczno-konstrukcyjnej

 • projekty w zakresie konstrukcji oraz architektury budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, wielorodzinnych, hal stalowych, drewnianych i mieszanych obiektów gospodarczych, garaży itp.
 • projekty w zakresie konstrukcji stalowych
 • projekty w zakresie konstrukcji żelbetowych
 • projekty w zakresie konstrukcji drewnianych
 • projekty w zakresie przebudowy i nabudowy istniejących obiektów
 • adaptacje projektów typowych
 • projekty zagospodarowania działki
 • dokumentacja inwentaryzacyjna obiektu
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej
 • obliczenia statyczne i wymiarowanie wg EC

Obsługa inwestycji

 • nadzory budowlane
 • kierowanie budową

Prace dodatkowe

 • kosztorysy
 • charakterystyki energetyczne (niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę)
 • świadectwa energetyczne (niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie – do odbioru budynku)

DODATKOWE USŁUGI

Dzięki współpracy z:

 • projektantami branży elektrycznej
 • projektantami branży sanitarnej
 • geologiem
 • firmami wykonawczymi, wykonującymi zarówno przyłącza wodno-kanalizacyjne jak również budującymi domy „pod klucz”, 

możemy kompleksowo zająć się danym tematem począwszy od prac poprzedzających inwestycję poprzez wszelkiego rodzaju prace projektowe, aż po wykonawstwo.