Zdjęcia z realizacji

Realizacja 1
Realizacja 2

Usługi geodezyjne

Geodezyjne wsparcie inwestycji małych i dużych

  • sporządzenie map do celów projektowych
  • opracowania map sytuacyjno wysokościowych
  • wytyczenia budynków, budowli, przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu
  • kompleksowa obsługa inwestycji
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Obsługa geodezyjno - prawna

  • podziały nieruchomości
  • wznowienienia znaków granicznych
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

Pozostałe

  • kalibracja i wektoryzacja rastrów - przetwarzanie map papierowych do postaci numerycznej
  • pomiar powierzchni lokali